Faaliyetlerimiz

 • Üyelerimize yönelik “Tanışma, Dayanışma Ve Değerlendirme Toplantıları” düzenlemek,
 • İhtiyaç sahibi üyelerimizin öğrenim gören çocuklarına burs vermek,
 • Oda kısa mesaj sistemini (SMS) ve üye kayıt arşivini kamu yararına olmak kaydıyla kullanımına sunmak,
 • Mesleki konularda panaller ve toplantılar düzenlemek,
 • Yapılan sponsorluk anlaşmaları ile Mesleki konularda olmak üzere bilgisayar programlarının eğitimlerini vermek
 • Meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, Üyelerimiz ile yanlarında çalışanların mesleki ve teknik ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmelerini ve mesleki eğitimlerini sağlamak üzere çalışmalar yapmak
 • Üyelerimize gerektiğinde mesleki danışmanlık hizmetleri vermek,
 • Meslektaşlarımızı ilgilendiren tüm mevzuatlar hakkında duyurular yapmak,
 • Web sitemizden üye işyerlerinin iletişim bilgilerinin yayınlanması,
 • Faaliyet belgesi (Türkçe ve İngilizce),
 • Bağ-Kur sigortalılık belgesi onayı,
 • Çıraklık sözleşmesi onayı,
 • İmza beyannamesi,
 • Yerli malı belgesi,
 • A.TR Dolaşım Belgesi - (Avrupa Birliği ülkeleri ile Gümrük Birliği çerçevesinde yapılan tercihli ticarette kullanılır. Sanayi ürünleri ihracatı ve ithalatında gümrük vergisi muafiyeti sağlayan belgedir)

Ve benzeri konularda üyelerimizin menfeaatlerine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

TANITIM

Firmanızı tanıtmak istiyorsanız bizimle iletişime geçin.

EĞİTİM

Sektörümüzle ilgili çeşitli eğitim fırsatlarından haberdar olun.

KOLEKSİYON

Yeni Ürünlerinizi birlikte tanıtalım.

MARKALAŞMA

Markalaşmak, ürün kalitesi ve iletişim ağı ile mümkündür.

TEKNOLOJİ

Sektörümüzle ilgili teknik gelişmeleri sitemizden takip edin.

İLETİŞİM AĞI

Sektörümüzle ilgili çeşitli firmalarla iletişim ağı kurma ve işbirliği fırsatı.