Ticaret Ünvanı Kullanma Zorunluluğu

TİCARET ÜNVANI KULLANMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA

Bilindiği üzere; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun "Ticaret Ünvanı Kullanma Zorunluluğu" başlıklı 39. maddesinin 2. fıkrasında "Tacirin İşletmesi ile İlgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret ünvanı, işletmesinin merkezi ile tacirin internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adreside gösterilir" hükmü yer almaktadır.

 

Ancak; Kanunun hükmünden de açıkça anlaşıldığı üzere bu ifade Türk Ticaret Kanununa tabi "Tacirler" açısından geçerlidir. Dolayısıyla Esnaf ve Sanatkarın kullandığı belge ve faturalarda 6102 sayılı Kanunun 39.maddesinde bulunan sicil numarası ve benzeri bilgilerin yer alması zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Üyelerimize önemle duyurulur.

 

Kaynak: TESK 26.12.2013 tarih ve 224 sayılı genelgesi

 

TANITIM

Firmanızı tanıtmak istiyorsanız bizimle iletişime geçin.

EĞİTİM

Sektörümüzle ilgili çeşitli eğitim fırsatlarından haberdar olun.

KOLEKSİYON

Yeni Ürünlerinizi birlikte tanıtalım.

MARKALAŞMA

Markalaşmak, ürün kalitesi ve iletişim ağı ile mümkündür.

TEKNOLOJİ

Sektörümüzle ilgili teknik gelişmeleri sitemizden takip edin.

İLETİŞİM AĞI

Sektörümüzle ilgili çeşitli firmalarla iletişim ağı kurma ve işbirliği fırsatı.