Üyelik İşlemleri

Neden Üye Olmalıyım

 • 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre , Esnaf ve Sanatkarlar, öncelikle esnaf ve sanatkar siciline kayıt yaptırmak ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadırlar.
 • 5362 Sayılı Kanunun 68 nci maddesi gereğince esnaf ve sanatkarlar çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları Sicile ve Meslek Oda’sına tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler.
 • Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.

Üyelik Şartları

Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye‘de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
 3. Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
 4. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak.

Üye Olmak İçin Gerekli işlemler

Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğüne bizzat veya vekaletin başvuru, Sicil Müdürlüğü faaliyet kodu ile ilgili odaya kaydnızı gerçekleştirecektir.

Yeni Kayıt

 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • (Araçlarda Araç Ruhsat Fotokopisi)
 • Kayıt için 1.derece akraba veya vekaletname gerekmektedir.
 • Adres Değişikliği (Tadil)
  • Oda Faaliyet Belgesi
  • Kimlik Fotokopisi
  • Vergi Levhası Fotokopisi (139,15TL)

Kayıt Yenileme (Vize) 

   • Kimlik Fotokopisi
   • Vergi Levhası Fotokopisi

Sicil Kapanış İşlemleri için gerekli işlem ve belgeler

  • Vergi Dairesi Kapanış Evrağı
  • Bilanço usulü deftere geçilmesi halinde gerekli belgeler,
  • Faaliyetini il dışına taşındığını gösterir belge
  • Esnaf ve Sanatkar Sayılma hadlerinin aşılması durumunda gerekli belgeler (2022 yıllık alış 400.000 TL, Satış 570.000 TL)
  • Mutabakat komisyonundan karar çıkması
  • Bizzat veya vekaleten başvuru

Oda Aidatlarinin Ödenmesi

5362 Sayılı yasa 61 nci madde gereğince yıllık aidatlar Nisan ve Ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. yıllık aidatlarını Süresi içinde ödemeyen üyelerin yönetim kurulu nca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere ödeme yapılıncaya kadar Odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

TANITIM

Firmanızı tanıtmak istiyorsanız bizimle iletişime geçin.

EĞİTİM

Sektörümüzle ilgili çeşitli eğitim fırsatlarından haberdar olun.

KOLEKSİYON

Yeni Ürünlerinizi birlikte tanıtalım.

MARKALAŞMA

Markalaşmak, ürün kalitesi ve iletişim ağı ile mümkündür.

TEKNOLOJİ

Sektörümüzle ilgili teknik gelişmeleri sitemizden takip edin.

İLETİŞİM AĞI

Sektörümüzle ilgili çeşitli firmalarla iletişim ağı kurma ve işbirliği fırsatı.